Kontakt

Roller Grill Sklep
ul. Popiełuszki 26,
85-863 Bydgoszcz,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. +48 513 033 401,
e-mail: info@rollergrillsklep.pl

Polityka prywatności

Sklep Internetowy Roller Grill Sklep działający pod adresem http://rollergrillsklep.pl, prowadzony jest przez Wojciecha Stefanka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: „GASTRONOMASZ” P.P.U.H IMPORT, EKSPORT. WOJCIECH STEFANEK, pod adresem: 85 – 758 Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 22a, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 9532323777 oraz numer REGON: 092449850
[dalej: SPRZEDAJĄCY].

DANE KONTAKTOWE:

adres strony internetowej: http://rollergrillsklep.pl

adres poczty elektronicznej (e – mail): info@rollergrillsklep.pl

tel.: +48 513 033 401


Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:

 • SKLEP INTERNETOWY rollergrillsklep.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) – sklep działający pod adresem http://rollergrillsklep.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet;
 • UŻYTKOWNIK / KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca konto w Sklepie Internetowym i dokonująca zakupu produktów oferowanych na stronie internetowej http://rollergrillsklep.pl;
 • KONTO KLIENTA - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych w celu świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego w celu obsługi procesu sprzedaży i dostawy zamówionych produktów oraz w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych wyłącznie z realizacją w/w usług.
 3. Za datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika uważa się datę założenia konta w Sklepie Internetowym. Oświadczenie Użytkownika oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości.
 4. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem księgi 137026
 5. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.
 6. Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Sprzedającego jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Sprzedającego lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 7. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Sprzedającego czynności w ramach świadczenia usług objętych działalnością Sklepu Internetowego.
 8. Rejestrując Konto w Sklepie Internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego plików "cookies", o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Sklepu Internetowego. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" nie uniemożliwia korzystania z Sklepu Internetowego.
Sklep internetowy Shoper.pl